יום שלישי, 23 במרץ 2010

היהודים בארצות המזרח התיכון וצפון-אפריקה

היהודים בארצות המזרח התיכון וצפון-אפריקה בין שתי מלחמות העולם
1939-1919תקליטור זה, שהופק על-ידי תחום מורשת יהדות ספרד והמזרח בשיתוף עם הפיקוח על הוראת היסטוריה

כולל שני קבצים:
¨ חוברת דידקטית המכילה סקירה רחבה על הפרק: ”היהודים בארצות המזרח התיכון וצפון-אפריקה בין שתי מלחמות העולם”. יחידה זו עוסקת בעיקר בתמורות שחלו במצב היהודים בארצות אלה בתקופה הנדונה, תכנית הלימודים ביחידה זו מתוכננת לחמישה עד שמונה שיעורים. (קובץ Word )
¨ מצגת שקפים המסכמת את הנושא: היהודים בארצות המזרח התיכון וצפון-אפריקה בין שתי מלחמות העולם בין השנים: 1939-1919.

לפרטים נוספים:
לקבלת התקליטור יש לפנות למשרד החינוך, למזכירות הפדגוגית,
הפיקוח על מורשת קהילות ישראל, דבורה הנביאה 2 ירושלים 91911.
מזכירה: דינה עטר - טל' 02-5603165, פקס 02-5603580
מפקח ארצי : מר משה זעפרני

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה