יום שלישי, 24 בינואר 2012

שירים ושורשים, פייטן נגן וח"ץ מוסיקלי

שירים ושורשים - מאוצר הפיוטים של קהילות ישראל

התכנית "שירים ושורשים" באה להרחיב ולהעמיק את הידע של התלמיד ברפרטואר המוסיקלי העשיר והמגוון של קהילות ישראל למיניהן.
הפיוט הוא שער חשוב וחיוני אל המורשת היהודית על כל רבדיה; הוא מכיל בתוכו מוסיקה, מקרא ופרשנות, היסטוריה ומדרש, הלכה ומחשבת ישראל, ספרות ועוד.
התכנית תורמת לחיזוק הזהות היהודית אצל התלמידים, מגבירה את תחושת השייכות שלהם לעם ישראל, ותורמת באופן ניכר לשיפור האקלים החברתי והתרבותי בבית הספר.

פייטן - נגן

בתי ספר המלמדים את תכנית שירים ושורשים, זכאים לקבל מפגשים עם פייטנים בהם ישירו את הפיוטים  שנלמדו, ילמדו פיוטים חדשים וייחשפו לכלי נגינה מיוחדים.

ח"ץ מוסיקלי- חוקרים צעירים בתחום המוסיקה

תלמידים יחקרו פיוט או שיר השייך למורשתם המשפחתית. על התלמידים לבחור מסרן (אינפורמנט) הבקיא במורשת המוסיקלית של משפחתו, לראיין אותו, לבחור יחד אתו פיוט או שיר, להקליט ולנתח מבחינה מוסקלית ומבחינה ספרותית על ידי טבלה שתינתן לו.

תגובה 1: