יום רביעי, 24 במרץ 2010

שירים ושורשים - אוצר הפיוטים

שירים ושורשים

מאוצר הפיוטים של קהילות ישראל


המוסיקה היא חלק בלתי נפרד מעולמו התרבותי-חינוכי של הילד, ובכוחה לגשר ולקשר בין כלל התלמידים.
במשך אלפי שנים היגרו אל מדינת ישראל יהודים מכל קצווי תבל, ובמחצית המאה האחרונה נתברכנו בגלי עלייה של קהילות רבות מכל הפזורה. כל קהילה הביאה עימה עושר תרבותי רב, בכלל זה עושר מוסיקלי, שבא לידי ביטוי ברוב תחומי החיים. התוצר הוא פסיפס מגוון ועשיר של מסורות מוסיקליות.
אולם, במהלך יובל השנים שעברו מאז שהוקמה המדינה, חלו שינויים רבים במורשתן האותנטית של קהילות אלו. בשנים האחרונות אנו עדים לביטולן של מסורות תרבותיות שלמות, כמו גם להיטמעותן ב"כור ההיתוך" הישראלי.
אחת הדרכים לשימור רפרטוארים מוסיקליים אלה, ולהעברתם לדורות הבאים, היא שילובם כחלק בלתי נפרד מנכסי התרבות הנלמדים בבתי הספר: "להכיר כדי להוקיר".

התכנית "שירים ושורשים" כוללת את מיטב הרפרטואר המוסיקלי של קהילות ישראל השונות, ומאפשר הצצה לנכסי צאן הברזל של עולם תרבותי-מוסיקלי קסום, המשקף את פניה של החברה הרב-תרבותית בישראל.

התכנית "שירים ושורשים" פותחה ע"י הפיקוח על החינוך המוסיקלי והפיקוח על מורשת קהילות ישראל שבמזכירות הפדגוגית , משרד החינוך, בשיתוף "מורשה" – רשת בתי ספר למורשת היהדות ולמעורבות קהילתית ובסיוע קרן אבי חי.


בברכה

ד"ר יעל שי,                           מר משה זעפרני
מפמ"ר מוסיקה                מפ"א מורשת קהילות ישראל

תגובה 1: