יום חמישי, 6 בנובמבר 2014

30 בנובמבר- יום לציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן במערכת החינוך

על פי חוק הכנסת מיום כ"ה בסיוון התשע"ד, 23 ביוני 2014, יצוין  יום היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן ב-30 בנובמבר 2014. את היום יציינו במשרד לאזרחים ותיקים, בנציגויות ישראל, בכנסת וכן במערכת החינוך.
קורות יהודי ארצות ערב ואיראן, תרבותם וסיפור עלייתם אינם מוכרים דיים בחברה הישראלית בכלל ובמערכת החינוך בפרט. קהילות אלו הן מהעתיקות ביותר בהיסטוריה היהודית. כמיליון יהודים בני קהילות מפוארות אלו סבלו מפרעות בשנות הארבעים והחמישים של המאה ה-20 בעקבות הקמת מדינת ישראל ונאלצו לעזוב את ארצות מוצאם. כמחציתם הגיעו למדינת ישראל בשנים הראשונות להקמתה ושוכנו במעברות. במקרים רבים שובצו העולים מארצות המזרח בעבודות שלא הלמו את מעמדם החברתי והכלכלי הגבוה ואת הכשרתם. העולים תרמו להקמת שכונות חדשות בערים הגדולות ויישובים רבים לאורך גבולות מדינת ישראל מהגליל העליון ועד הנגב. הם התערו בחברה הישראלית והפכו לחלק מן הפסיפס הייחודי של מדינת ישראל.
 ציון היציאה והגירוש של היהודים מארצות ערב ומאיראן מספק הזדמנות להעמקת ההיכרות עם עולם יהודי עשיר זה, אשר כמחצית מתלמידי מערכת החינוך הם צאצאיו, לחיבור התלמידים למורשתם ולמורשת העדות השונות וכן להיכרות עם סיפורי עלייה וקליטה. 

1.     הסבר על החוק.
2.     תיאור היסטורי של גרוש יהודי ארצות ערב
3.     סרט מרגש כולל עדויות של יהודים על תקופת הקמת המדינה והמשמעויות שלה לגבי היהודים בארצות ערב.
4.     עדויות אישיות הכוללות סיפורים מרגשים מעניינים ומעוררי מחשבה.
5.    
להלן קישורים לאתרים שונים העוסקים בנושא:

 קישורים למוזיאונים השונים העוסקים בתקופה:


בשאלות נוספות ולרעיונות נוספים ניתן לפנות לדינה דרורי 052-3469066

או במייל: dinadrori55@gmail.com

תגובה 1: